«ایرمان یعنی مهمان و ما رسم میزبانی را نیک می‌دانیم»

قشم، نخل زرین، خیابان پژوهش، نبش خیابان پیام، هتل ایرمان قشم